KONYA > HABERLER > Hz. Mevlana’nın Yaşadığı Ev Neredeydi?

Hz. Mevlana’nın Yaşadığı Ev Neredeydi?

Asırlardır insanlığa düşünceleri ve eserleriyle ışık tutan, sevgi ikliminin kapılarını gönül dünyamıza açan, her geçen gün önemi daha da atan büyük mütefekkir Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin şehrimizde yaşadığı evin nerede olduğu sürekli araştırılmış, çeşitli söylentilerle zihinleri meşgul etmişti. Mevlana’nın hayatını geçirdiği İplikçi Camii, evi, ve medresesinin bulunduğu bu üçlü alan tarihsel ve turistik açıdan büyük önem arzetmektedir. Araştırmacı Yazar M. Ali Uz Bey’in son günlerde elde ettiği belgeler konuya açıklık kazandıracak nitelikte. Kendisini ziyaret ederek konuyla ilgili bilgileri sizler için paylaştık.

Hz. Mevlana ve ailesi 1228 yılında Karaman’dan Konya’ya geldiklerinde Altunba (İplikçi) Medresesi’ne inmiş, bir süre orada ikamet etmişlerdi. Kaldıkları bu yer ailenin ihtiyaçların karşılamamaktaydı. Baha Veled de Sultan Alaeddin’in Dizdar’ı Bedreddin Gevhertaş’tan çocukları için bir medrese yaptırmasını ister. Medrese yapılır ve fakat Baha Veled, medrese tamamlanmadan 1231 yılı 23 Şubat’ında vefat eder, medresenin tamamlandığını göremez. Mevlana, medrese tamamlandıktan sonra buraya ailesiyle yerleşir. Medrese, Selçuklu ve Karamanoğlu döneminde Medrese-i Mevlana, Osmanlı döneminde Medrese-i Molla, daha sonra da Molla-i Atik (Eski Medrese) Medresesi olarak anılır. Sonraları Dergah’ın yanına yaptırılan medrese de, Molla-i Cedid Medresesi (Yeni Medrese) olarak adlandırılır.

Mevlana vefat edinceye kadar bu medresede oturmuş, çocuklarını burada büyütmüş, eserlerini burada vermiş, Şems ile olan halvet ve sohbetleri burada yapmış, Şems’le Kimya Hatun’un evlenmesi, aralarında geçen bütün olaylar ve Şems’in öldürülmesi hep bu medresede cereyan etmiştir. Medrese 1017 metrekare genişliğinde bir arsa içerisine inşa edilmiştir. Pek çok Konya medresesinde olduğu gibi toprak damlıdır ki, dam sıcak yaz günlerinde yatak serilerek de kullanılırdı. Kerpiç ve toprak malzeme ile yapıldığı için zamanımıza kadar gelememiştir. Medreseye sonradan vakıflar tahsis edilir.

Molla-i Atik Medresesi, Mevlana ve çocuklarından sonra da asırlarca medrese olarak kullanılmış, buradan binlerce talebe, ilim adamı yetişmiştir. 1860 yılında medreseye Seyit Hüseyin adında bir zat müderris (müdür, rektör) olarak tayin edilir. Ayrıca Konya müftülerinden Gezlevi’li Hacı Ahmet, Ağrıs’lı Mustafa Efendilerin de müderrislik yaptığı bilinmektedir. Bu tarihlerden sonra harap olmuş, bir ara tamir görmüş, sonraları binası tamamen yıkılarakarsası tecavüzlere uğramıştır. Cumhuriyet döneminde diğer medrese arsalarında olduğu gibi burası da 1942 yılında özel mülkiyete devredilmiş, Konya’nın tanınmış şahsiyetlerinden Ahmet Civelek tarafından satın alınmıştır.

Sayfa : 12
Kaynak : Konya Life Sayı 40
Tarih: 03.05.2012 20:59:07
Etiketler: Mevlana, Mevlananın evi, mehmeh ali uz
Asırlardır insanlığa düşünceleri ve eserleriyle ışık tutan, sevgi ikliminin kapılarını gönül dünyamıza açan, her geçen gün önemi daha da atan büyük mütefekkir Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi
  • KONYA LIFE DERGİSİ

  • 2 ayda bir yayınlanan Konya'nın Kültür sanat gezi alışveriş ve gurme dergisi. Şehri bizimle yeniden keşfedin.

  • Konya Life